เช่าที่ในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ00000

อัพเดทล่าสุด : 14/07/2017

ข้อมูลผู้ประกาศ

442112

ไม่ระบุ

คุณ ไชยพงศ์

0985322622

ดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขในการเช่าพื้นที่ปั้มน้ำมัน SUSCO
1.เงื่อนไขการลงซุ้มขายสินค้า ในปั้มSUSCO (ผู้เช่า)
1.1 โครงสร้างซุ้มขายสินค้า ขนาดไม่เกิน 1.5*1.5เมตร (บริษัทมีบริการผลิตซุ้มขายสินค้า ราคาเริ่มต้น 10.000-30.000 บาท ราคานี้ยังไม่ร่วมค่าขนส่ง) หรือถ้ามี ซุ้มขายสินค้า อยู่แล้วก็สามารถนำมาลงขายได้แต่ต้องไม่เกินตามขนาดที่บริษัทกำหนด
1.2 งานสาธารณูปโภคภายในร้านได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา โดยเดินงานสาธารณูปโภคมาไว้ในซุ้มขายสินค้าเท่านั้น
1.3 สถานีบริการน้ำมัน ไม่อนุญาตให้ใช่แก๊สในการประกอบกิจการไม่ว่ากรณีใดโดยผู้เช่าจะต้องใช้เป็นระบบไฟฟ้าเท่านั้นเช่น เตาไฟฟ้า ที่ปิ้งไฟฟ้า เครื่องทอดไฟฟ้า เป็นต้น
1.4 ค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดจากการประกอบกิจการและพื้นที่เช่าเช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้น ผู้เช่าพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ
1.5. ผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่จะนำมาลงขายในปั้มSUSCO กับทางบริษัท
2.การจ่ายผลตอบแทนค่าเช่าพื้นทีให้กับบริษัท
2.1. ค่าเช่าพื้นที่ตั้งซุ้มขายสินค้าและค่าบริการ กรุงเทพ-ปริมณฑล 4500บาท/เดือน/ ซุ้ม (สัญญาเช่า 1 ปี)
2.2. ค่าเช่าพื้นที่ตั้งซุ้มขายสินค้าและค่าบริการ ต่างจังหวัด 4500บาท/เดือน/ ซุ้ม (สัญญาเช่า 1 ปี)
2.3 ราคาค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า ร่วมค่าไฟฟ้ากรณีมีตู้แช่หรืออื่นๆที่ต้องใช้ไฟตลอดหรือใช้ไฟเกินตัวพวงไฟคิดค่าไฟเพิ่มต่อเดือน 500 -1000บาท
. เงินหลักประกันสัญญาเช่าพื้นที่ขายสินค้า ล่วงหน้า 3 เดือน (จ่ายครั้งเดียว)
เงื่อนไขการคืนค่ามัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า/
1.เงินมัดจำค่าเข่าพื้นที่ระยะเวลา 3 เดือนทางบริษัทจะคืนให้หลังจากสิ้นสุดสัญญา โดยผู้เช่าจะต้องไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับทางบริษัทหรือผิดสัญญาที่ได้ตกลงทำไว้กับบริษัท
2. ค่าเช่าพื้นที่และระยะเวลาสัญญาเช่าพื้นหน้าSUSCO
2.1. ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน ราคาค่าเช่ากรุงเทพ-ปริมณฑล 5000 บาท/เดือน/ซุ้ม (ราคาร่วมค่าไฟฟ้า)
2.2 ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน ราคาค่าเช่าต่างจังหวัด 5000 บาท/เดือน/ซุ้ม (ราคาร่วมค่าไฟฟ้า)
2.3. ระยะเวลาการเช่า 1ปี ราคาค่าเช่ากรุงเทพ-ปริมณฑล 4500 บาท/เดือน/ซุ้ม (ราคาร่วมค่าไฟฟ้า)
2.4. ระยะเวลาการเช่า 1 ปี ราคาค่าเช่าต่างจังหวัด 4500 บาท/เดือน/ซุ้ม (ราคาร่วมค่าไฟฟ้า)
2.5. กรณีมีตู้แช่งสินค้าหรือใช้เต้าเสียบพวงไฟฟ้าเกินกว่า 2 เต้าเสียบ บวกค่าเช่าเพิ่มอีกเดือนละ
500-1000 บาท
2.6. กรณีเช่าพื้นที่หรือแนะนำผู้เช่าจำนวน 5 คีออสลดค่าเช่า 5%/เดือน/ 1ปี
2.7. กรณีเช่าพื้นที่หรือแนะนำผู้เช่าจำนวน 10 คีออสลดค่าเช่า 10%/เดือน/1 ปี
2.8. กรณีเช่าพื้นที่หรือแนะนำผู้เช่าจำนวน 20 คีออสลดค่าเช่า 15%/เดือน/1 ปี

3.เอกสารประกอบการเสนอขอเช่าพื้นที่หน้า SUSCO
3. รูปภาพตัวอย่างสินค้าที่จัดจำหน่ายในร้าน/รูปภาพตัวอย่างร้านค้าที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
(กรณีมีภาพร้านค้า)
3.2. Company Profile ของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
3.3. หลักฐานของผู้เช่าพื้นที่
กรณีบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน6เดือน)
2. สำเนาเอกสาร ภ.พ 20 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

# พื้นที่ว่างลงขายสินค้าหน้า SUSCO ทุกสาขาทั่วประเทศ
# พื้นที่ซุ้มขายสินค้าหน้า SUSCO ตามที่บริษัทกำหนด เช่นข้าง Mini Mart ทางออก ทางเข้า ข้างร้านค้า อื่นๆ
# ซุ้มที่จะนำมาลงขนาดไม่เกิน1.5*1.5 ความสูงไม่เกิน 1.2-1.5 ถ้าเกินขนาดที่บริษัทกำหนดทางบริษัทจะไม่ยินยอมให้ลงตั้งในพื้นที่
#พื้นที่แต่ละสาขาอาจมีพื้นที่ไม่ถึงขนาดที่กำหนด
# ตัวต่อพ่วงปลั๊กไฟเป็นตามรูปที่บริษัทกำหนด (บริษัทมีบริการตัวต่อพ่วงปลั๊กไฟราคา1200-1500 บาท)
#ราคานี้ยังไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม
#ก่อนขายสินค้าต้องนำเสนอรูปแบบ KIOS ก่อนทุกครั้ง
สนใจติดต่อ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00
TEL. 098-532-2622
E-MAIL.GOODMEDIA514@HOTMAIL.COM

ราคา : 4,500

เช่าที่ในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ00000

tags: สถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ

แชร์ประกาศ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า