หลักสูจรการบริหารกิจการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

อัพเดทล่าสุด : 30/06/2017

ข้อมูลผู้ประกาศ

434293

ไม่ระบุ

ดา วรารักษ์

0816524100

ลำลูกกา

ปทุมธานี

Certificate และ ความรู้เพิ่มศักยภาพ หน่วยงานตรงและแนะนำปรึกษาให้คุณนำไปใช้งานจริงเพื่อต่อยอด กิจการเพื่อสังคมผู้สูองอายุให้ได ้ทั้งกลุ่มสถานประกอบการและ ผู้ให้บริการ ทั้งด้านสุขภาพ และด้านสุขภาวะ
หรือ ผู้ผลิตสินค้า สมาชิกวงการท่องเที่ยว หรือออกแบบก่อสร้าง เพื่อเพิมศักยภาพ ในกลุ่มงานผู้สูงอายุอันเป็นประชากรส่วนใหญ่ต่อไป
Hot Line : Tel. 0816524100,
Line Id:thailandholistic,
https://www.facebook.com/TheNationalSkillsClub
https://www.facebook.com/seniorcitizenacademy/
หลักสูตรสุขภาวะผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการธุรกิจ (Introduction of The Senior Holistic Health & Wellness &Senior Care Business Management)
โทรศัพท์ 0816524100
Line Id: thailandholistic
รายละเอียดโดยสังเขป
ภาคทฤษฎี :
ประวัติความเป็นมาของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุไทย และสนธิสัญญาประชาคมโลก
ชนิดของกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรงและโดยสังคม
การจัดสรรพื้นที่ตามกฏหมายของประเภทกิจการ
การออกแบบและสุขภาวะแวดล้อม
ประเภทของบุคลากร ที่ทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงและสังคม
การพัฒนาของการบริการและสินค้าสำหรับผุ้สูงอายุ
การตลาดและประชาสัมพันธ์(Marketing&Promotio การจัดซื้อ(Purchasing)ภาคปฏิบัติ: สาธิตการ ดูแล สุขอนามัย งาน หัตถการ โภชนาการ สุขภาพ สุขภาวะ นันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุ ( Senior Care Health & Wellness Treatment) สาธิตการแพทย์ทางเลือกไทยสัปปายะสำหรับผู้สูงอายุ ( หัตถการและโภชนาการ ) (Thai Sappaya Senior Care Therapy)

ราคา : สอบถามรายละเอียด

หลักสูจรการบริหารกิจการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หลักสูจรการบริหารกิจการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หลักสูจรการบริหารกิจการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หลักสูจรการบริหารกิจการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หลักสูจรการบริหารกิจการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หลักสูจรการบริหารกิจการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

tags: การบริหาร ผู้สูงอายุ

แชร์ประกาศ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า